Darkovice
moravskoslezský kraj

Mapa

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Mobilní rozhlas

Seznam aktuálních upozornění a hlavních novinek najdete na:

darkovice.mobilnirozhlas.cz

Novější 1 3 15 28 42

Den matek

Datum konání: 8. 5. 2022

ZŠ a MŠ zve všechny maminky, babičky a širokou veřejnost na "Den matek" v neděli 8.5.2022 v 15:00 v KD Darkovice.

Žáci ZŠ a MŠ si připravili kulturní vystoupení.

Zveme všechny k hojné účasti!!!

Pozvánka...Očkování psů proti vzteklině

Datum konání: 28. 4. 2022

Očkování proběhne v Darkovicích v sobotu 28.5.2022 od 12:30 do 13:15 hodin na parkovišti u pošty na ulici U Transformátoru.

Cena za očkování je 150,- Kč.

Pes musí mít náhubek a být v doprovodu dospělé osoby.Ukliďme Česko - Ukliďme naši vesnici

Datum konání: 9. 4. 2022

Místní iniciativa organizuje akci "Ukliďme naši vesnici" pod záštitou "Ukliďme Česko".

Pozor jedná se o změnu termínu na 9.4.2022.

Sejdeme se v 10 hodin u Kulturního domu v Darkovicích.

Pro bližší podrobnosti a potvrzení účasti kontaktujte paní M. Krhutovou: 608 909 950

Plakát...Úřad práce a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Datum konání: 22. 3. 2022

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

Podrobnosti...Úřad práce - Outplacement

Datum konání: 22. 3. 2022

Předmětem projektu je pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami, a které jsou tudíž nuceny své zaměstnance propouštět. Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení nového pracovního uplatnění. Primárním cílem projektu je pomoci zaměstnancům ještě před ukončením jejich pracovního poměru, tedy v době, kdy ještě nejsou nezaměstnaní a nejsou vedeni v evidenci ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání.

Těmto osobám je nabídnuta možnost absolvovat ucelený komplex poradenských a vzdělávacích aktivit (např. pracovní diagnostika, poradenství ke zprostředkování zaměstnání, vzdělávací kurzy, odborná školení, rekvalifikace). V rámci realizace vybraných aktivit mohou účastníci projektu využívat doprovodná opatření (proplácení cestovních výdajů na vzdělávací aktivity aj.)

Projekt je určen pro:

 • Zájemce o zaměstnání:
  • s předpokládaným ukončením pracovního poměru z důvodu hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel písemně informoval krajskou pobočku ÚP ČR,
  • který je ve výpovědní době,
  • který uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru,
  • kterému končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou,
  • který má se zaměstnavatelem uzavřenou Dohodu o pracovní činnosti,
  • který nemůže či nemohl konat práci pro překážku v práci na straně zaměstnavatele,
  • který ukončí pracovní poměr dle ustanovení § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Stávající zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědní době nebo je u nich předpoklad ukončení pracovního poměru v řádu měsíců.
 • Nové zaměstnavatele, kteří přijímají propouštěné zaměstnance.

Leták...
Kontakty...Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu a elektro zařízení (jaro 2022)

Datum konání: 19. 3. 2022

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v Darkovicích

na ulici U Kluziště vedle hřiště s umělým povrchem v Darkovicích.

Kontejnery nebudou, jako dříve, přistaveny již v pátek ani v sobotu dopoledne, ale ve 12:00 hodin přijedou auta, která zde budou až do 15:00 hodin a lidé budou odpad nakládat přímo do aut. Zaměstnanci OZO Ostrava budou lidem ukazovat, do kterého auta mají daný odpad ukládat.

V žádném případě zde nelze nic vozit už v pátek ani v sobotu před 12. hodinou!!!

Do velkoobjemového odpadu se nesmí odkládat PNEUMATIKY

 

Sběr elektro zařízení proběhne rovněž

na ul. Společenská u garáží za kulturním domem.

Upozorňujeme, že elektro zařízení (televize, počítače, pračky, ledničky, atd.) musí být kompletní, nesmí se z něj vybírat žádné součástky či díly. Takovéto kompletní elektro zařízení pak není odpadem, ale jde na recyklaci. Elektro zařízení se bude odkládat odděleně od ostatního odpadu.

 

Sběr železného šrotu
během sběru velkoobjemového odpadu organizují hasiči sběr železného šrotu . Železný šrot připravte před své pozemky.Bezplatná přeprava pro občany Ukrajiny - Безкоштовний проїзд для громадян України

Datum konání: 16. 3. 2022

Od 9. března 2022 je občanům Ukrajiny a jejich dětem poskytnuto bezplatné cestování ve spojích veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji, které jsou součástí Integrovaného dopravního systému ODIS.

Bezplatná přeprava se vztahuje na osoby prokazující se ukrajinskými doklady totožnosti (tzn. cestovním pasem, občanským průkazem anebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem) a děti v jejich doprovodu.

Následně budou řešena všechna potřebná legislativní a technická opatření, abychom mohli tuto bezplatnou přepravu nabízet i nadále, bude-li to potřeba.

Podrobnosti...

---

Від 9 березня 2022 року громадянам України та їхнім дітям буде надано право безкоштовного проїзду у громадському транспорті Моравсько-Сілезького регіону, який входить до Інтегрованої транспортної системи ODIS.

Безкоштовний проїзд поширюється на особи, які мають в наявності документи, що посвідчують особу (тобто закордонний паспорт громадянина України, паспорт громадянина України, посвідчення особи (ID-картка) або прикордонна перепустка із наклеєною візовою наклейкою), та дітей, якій їх супроводжують.

---

Деталі...Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

Datum konání: 7. 2. 2022

Po roční přestávce se letos vrátili do ulic Hlučínska Tři králové. Koledovat vyrazilo přes tisíc dobrovolníků ve více než 300 skupinkách. Do pokladniček dárci přispěli částkou více než 3 mil. Kč. Společně s online koledou a bezhotovostními platbami dosáhl výtěžek sbírky na Hlučínsku rekordní částky 3 094 322 Kč.

V Darkovicích se vybralo 99 869 Kč

Článek s komentářem...

Výsledky sbírky...Tříkrálová sbírka 2022

Datum konání: 8. 1. 2022

Charita Hlučín organizuje 8.ledna 2022 dvacátýdruhý ročník TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.

Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete a zároveň svým darem pomůžete potřebným.

Sraz koledníků v Darkovicích je v sobotu 8.1.2022 v 9:00 hodin v Kostele sv. Hedviky.

Tříkrálová sbírka 2022...
Leták - Jak přispět...Novoroční projev starosty obce Darkovice 2022

Datum konání: 1. 1. 2022

Novoroční projev starosty obce Darkovice 2022Novější 1 3 15 28 42