Základní informace

Název:
Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace
Adresa: Dlouhá 112/47, 747 17 DarkoviceDSC_0522.JPG
Zřizovatel: Obec Darkovice

Ředitelka školy: Mgr. Helena Kalusková

IČ: 75027437
Telefon MŠ: 597 589 107
Telefon ZŠ: 597 589 122

E-mail: skoladarkovice@seznam.cz
Internet: http://zsdarkovice.webnode.cz/

Co nabízíme a upřednostňujeme v naší mateřské škole?

Filozofií naší školy je podporovat děti v rozvoji, poznávání a učení. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti se schopností řešit běžné životní situace, ve kterých se ocitají nebo, které je nevyhnutelně čekají. Osvojovat si potřebné dovednosti, návyky a postoje dle individuálních možností a schopností.
Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole je směřováno tak, aby doplňovalo rodinnou výchovu, úzce na ni navazovalo a podporovalo vše, co je pro dítě prospěšné.
Naše snažení ale nespočívá v tom, abychom děti přiváděly k určitým výkonům, ale ve vyrovnání jejich šancí, tzn., že každému dítěti v průběhu předškolního vzdělávání vytvoříme takové vzdělávací podmínky, aby mohlo postupně a dostatečně rozvíjet svůj talent a schopnosti, a aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo maximální možné úrovně rozvoje - předpoklady k dalšímu celoživotnímu vzdělávání a plnohodnotnému uplatnění ve společnosti.
Pevně věříme, že dítě, které se naučí už tak v útlém věku milovat přírodu, správně se chovat ve společnosti, uznávat osobnost kamaráda, ctít dospělé a uznávat jejich autoritu, poznávat krásu a kulturu země ve které žije – to dítě bude v dospělosti prospívat své zemi, bude si vážit národa, ze kterého vzešlo, bude si vážit a chránit její přírodu, tradice…

Jak toho chceme dosáhnout ?

 1. Máme vytýčené dlouhodobé vzdělávací cíle, které budeme naplňovat ŠVP pod
  názvem
  „ POZNÁVEJ SEBE, LIDI, OCHRAŇUJ PŘÍRODU“
  - Uvést děti do společenství lidí, a do pravidel soužití s nimi.
  - Založit elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na
  životní prostředí
  - Rozvíjet vnímavost dětí ke kulturním tradicím v obci - v souvislosti s ročním obdobím
 2. Specifikou naší školy je zařazování křesťanské výchovy do vzdělávání dětí. Křesťanská výchova úzce souvisí s mravní výchovou a podporuje i ekologické cítění dítěte, a ve svém souladu nám pomáhají rozvíjet sociální cítění dětí, rozšiřovat znalosti
  o přírodě, povědomí o tradicích a zvycích v naší obci, o tom, jak žili naši předkové a jak žijeme dnes
 3. Dbáme na vkusnou úpravu a vybavenost prostředí školy a školní zahrady -
  bezpečnost, zdravotní nezávadnost
 4. Celoročně nabízíme dětem i rodičům zajímavé a pestré aktivity
 5. Děti cíleně vedeme v oblasti „Enviromentální výchovy“ a „Prevenci sociálně -
  patologických jevů“
 6. Upřednostňujeme cesty důvěry a vzájemné spolupráce s rodiči a ostatními partnery
  školy
 7. Dbáme na dostatečnou informovanost o veškerém dění a vzdělávacím programu
 8. Vytváříme podmínky k práci s integrovanými dětmi a dětmi s OŠD
 9. Nabízíme nadstandardní aktivity – kroužek keramiky pro děti a jejich rodiče,
  „Angličtinu pro nejmenší“, plavecký výcvik
 10. Nabízíme přátelské prostředí, ochotu naslouchat, respektovat názory druhého

 

TV Info kanál

Nová cisternová stříkačka pro hasiče

Dne 14.10.2013 byl našim hasičům slavnostně předán požární automobil - cisternová stříkačka LIAZ CAS 25 L, který byl pořízen z dotace, poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Kluby a spolky v obci
MSK.png


mapka_darkovice.gif

Mapa Darkovic

http://geoportal.gepro.cz/obce/darkovice

Malovaná mapa

Interaktivní malovaná mapa Opavsko

 

TV HLUČÍNSKO

www.hlucinsko.tv

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Návštěvnost stránek

382658