Darkovice
moravskoslezský kraj

Mapa

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Informace k odpadům

Informace k odpadům

Kalendář odvozu odpadu

Kalendář k odvozu komunálního a bio odpadu:

Informace ke svozu komunálního odpadu od roku 2022

Vážení spoluobčané,

v návaznosti na zákon o odpadech schválilo zastupitelstvo obce Darkovice novou obecně závaznou vyhlášku obce Darkovice č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tato vyhláška bude nahrazovat současné smlouvy o odvozu směsného odpadu s firmou OZO Ostrava. Ty se k 1. 1. 2022 ruší.

V principu se nebude měnit příliš. Každý majitel nemovitosti nebo osoba s trvalým pobytem v nemovitosti se musí přihlásit k místnímu poplatku nejpozději do 15. 1. 2022 pomocí přiloženého formuláře. Každý z poplatníků si musí vybrat jednu z nabízených variant velikosti popelnice a četnost svozu. Na tomto základě bude probíhat výpočet ceny za svoz.

Zastupitelé obce Darkovice pro rok 2022 schválili výši poplatku za jeden litr přistavené nádoby v hodnotě 0,7 Kč.

Přihlášení k místnímu poplatku z komunálního odpadu: