Darkovice
moravskoslezský kraj

Mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Projekt - Turisto najdi i nás

Projekt - Turisto najdi i nás

logo_cz_pl_eu_rgb.png

Zde je realizován projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

Název projektu: Turisto najdi i nás

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002583

Harmonogram realizace projektu: 01.07.2020 – 30.06.2021(po schválené změně do 30.11.2021)

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je především využití kulturních zdrojů s cílem zvýšení návštěvnosti společného území, a tím i podpora zaměstnanosti, včetně na to navazujícího vzniku nových pracovních příležitostí v dotčeném území. Obnovením turistických zajímavostí (rekonstrukce kaplí v Bogunicích, PL a Darkovicích, CZ), které mají kulturně náboženský charakter, chceme doplnit nabídku našich zajímavostí.

Chceme také naše zajímavosti inventarizovat a setřídit, aby bylo možné v budoucnu tvořit další turistické stezky. V tomto projektu chceme vybrat nejatraktivnější zdroje, plánujeme vybrat ty, které se kromě zajímavé architektury (nebo krajinného rázu) budou také odvolávat k nejzajímavějším pověstem či legendám. Takto si vytvoříme rejstřík zajímavostí, což bude ve spojení s atraktivně pořízenou fotografickou databází významnou turistickou výhodou.

Přímými uživateli budou návštěvníci obcí Lyski a Darkovice, zejména víkendoví a jednodenní turisté. Chceme přilákat turisty, kteří hledají něco jiného, atypického, kteří již navštívili atrakce tzv. vysoké kultury a hledají folklór, něco, co nás formovalo, co mělo vliv na náš region.

Klíčové aktivity projektu:

1. Řízení projektu 01.07.2020 - 30.06.2021

2. Inventarizace turistických zdrojů 01.10.2020 - 30.04.2021 - bude uskutečněna akce související se sepsáním místních pověstí a legend spjatých s našimi objekty. Budou vybrány nejatraktivnější objekty, na jejichž základě se budeme snažit přilákat návštěvníky do obou obcí.

3. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 03.08.2020 - 30.06. 2021 - v rámci aktivity dojde k rekonstrukci dvou kaplí - v Bogunicích (PL) a Darkovicích (CZ),včetně uspořádání okolního terénu. U obou objektů budou namontovány nasvícené informační tabule.

4. Zvýšení atraktivity turistických objektů 01.01.2021 - 30.06. 2021, v rámci aktivity se zaměříme na zvýšení atraktivity našich objektů a turistických zdrojů a jejich zpřístupnění. Budou využity materiály shromážděné v rámci aktivity č. 2. Bude zpracována databáze fotografií a publikace. Kromě toho budou uspořádána slavnostní otevření zrekonstruovaných objektů.

Partneři projektu:

Vedoucí partner: Gmina Lyski Dotace logo Lyski.png

CZ projektový partner: Obec Darkovice Dotace logo Darkovice.png

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celkové výdaje projektu: 39 183,24 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 33 305,74 EUR

Dokumentace:

Projekt - Turisto najdi i nás.docx [111kB]
Projekt - Turisto najdi i nás CZ-PL verze.odt [184kB]

Soutěž pro děti:

V rámci projektu se můžou vaše děti zúčastnit soutěže „Turisto najdi i nás“.