Darkovice
moravskoslezský kraj

Mapa

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Projekty ROP MSK, OŽP a Přeshraniční spolupráce

Projekty ROP MSK, OŽP a Přeshraniční spolupráce

 

Projekt Přeshraniční spolupráce:

Trvalá spolupráce klíčem k budoucnosti

logo

Cílem projektu  je zintenzivnění úrovně spolupráce místních společností obcí Lyski a Darkovice  a posilování mezilidských kontaktů .

V rámci projektu se uskuteční tyto aktivity:

  1. Řízení projektu (od května do srpna 2016) - bude sestaven projektový tým složený ze zástupců obou obcí. Každý z nich bude mít konkrétně definované úkoly. Vedoucí partner (obec Lyski) vybral koordinátora projektu, kterému budou pomáhat odborníci v oblasti propagace nebo veřejných zakázek.
  2. Aktivita č. 2 „Společně hasíme pożary” (květen 2016) - problematika související s široce pojatou požární ochranou a bezpečností. V rámci aktivity se na obou stranách hranice uskuteční dva hasičské miniturnaje. Občané budou moci porovnat používanou techniku, hasičské techniky, uniformy apod. Hasiči se lépe seznámí, budou moci porovnat a zkvalitnit používané postupy. Všechny aktivity budou zaměřeny na zvýšení úrovně bezpečnosti.
  3. Aktivita č. 3 "Všechny děti jsou naše?” činnosti v rámci této aktivity jsou shodné s jejím názvem, tj. jsou zaměřeny na rozvoj nejmladších obyvatel našich obcí. V rámci aktivity se v červnu 2016 uskuteční tři akce (dvě v ČR, jedna v PR) zaměřené na integraci školních kolektivů. U příležitosti poslední akce bude uspořádána závěrečná konference projektu.
  4. Aktivita č. 4 „700 let Bogunic - společně poznáváme naši historii” (červenec 2016) - v rámci aktivity dojde k uspořádání akce u příležitosti 700. výročí vzniku části obce Bogunice. Je to velmi dobrá příležitost ke společnému poznávání historie našich sousedů a poznávání dávných tradic a zvyků.

http://lyski.pl/art,289,prezentacja-dzialan-w-ramach-projektu-trwala-wspolpraca-kluczem-do-przyszlosci

Výstavba nové základní školy Darkovice

logo


Výstavba nové základní školy Darkovice
Tento projekt je financován z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/05.01813

Popis projektu: 
Obec Darkovice je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Darkovice, příspěvkové organizace.  Základní  škola Darkovice poskytuje vzdělávání žáků 1. - 5. ročníku povinné školní docházky.
Předmětem projektu je výstavba nové základní školy v obci Darkovice obsahující prostory pro zajištění výuky a vzdělávání včetně prostor zázemí pro učitelský sbor a stravování, zpevněných ploch a stavby technické infrastruktury u předmětné novostavby.
Novostavba bude sloužit k výchově dětí a mládeže. Jedná se o stavbu pro školství a vzdělávání včetně dalších pomocných provozů.
Cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání u škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání prostřednictvím výstavby nové Základní školy v Darkovicích.
Hlavním důvodem výstavby nové základní školy jsou technické a prostorové nedostatky stávající budovy včetně nevhodného umístění objektu.

škola

Zázemí pro sportovce v obci Darkovice

logo


Tento projekt je financován z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013

Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/05.01825

Popis projektu:
Předmětem projektu je výstavba nového zázemí pro sportovce, kluby, spolky a sdružení včetně nezbytného sociálního zařízení, přístřešku a tribuny pro diváky, kuchyňky a úložného prostoru pro zabezpečení organizovaných aktivit v obci Darkovice.

Zázemí pro sportovce v obci Darkovice

Cyklostezka podél opevnění Darkovice

   logo

Cyklostezka podél opevnění Darkovice

V tomto roce byla zahájena realizace projektu Cyklostezka podél opevnění Darkovice. Tento projekt je spolufinancován z fondů EU, Regionálním operačním programem NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Celkové výdaje projektu činí 3 758 268 Kč. Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty v jižní části obce Darkovice, kde jsou dochovány bunkry z 2. světové války. V jednom z nich se nachází expozice vojensko-technických památek. Tato stezka bude dlouhá 1,38 km a měla by být dokončena na konci května příštího roku. Cílem projektu je zkvalitnění dopravní infrastruktury pro cyklisty a pěší, ale zároveň podpoření atraktivity lokality kolem muzea a bunkrů. Jelikož je stezka vedena mimo vozovku s automobily, dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti cyklistů a chodců. Stezka bude vhodná také pro méně pohyblivé občany a rodiče s dětmi a kočárky. Projekt navazuje na již vybudované zpevněné polní komunikace, cyklotrasy. O další realizaci projektu Vás budeme informovat.

V měsíci dubnu byly započaty stavební práce na projektu „Cyklostezka podél opevnění  Darkovice“ financovaného z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, jejíž trasa povede jižní částí obce Darkovice podél bunkrů z druhé světové války a napojí se na stávající síť cyklostezek Hlučínska. Současné práce se zaměřují na řešení svodu přebytečné dešťové vody z povrchu komunikace po celé délce trasy budoucí cyklostezky, následovat bude položení asfaltového povrchu. Předpokládané otevření cyklostezky pro veřejnost je plánováno na měsíc červen.

Cyklostezka podél historického opevnění v Darkovicích otevřena

Záměr obce Darkovice vybudovat cyklostezku, která by cyklisty, in-line bruslaře a další zájemce provedla okolím bunkrů z druhé světové války, dosáhl koncem června svého naplnění. Stavební práce byly k tomuto datu dokončeny, cyklostezka byla doplněna o dopravní značení a okolí krajnic bylo oseto trávou. Celý projekt výstavby cyklostezky protínající katastr obce Darkovice mezi silnicí Darkovice – Darkovičky a silnicí Darkovice –Vřesina byl financován kombinací prostředků poskytnutých z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 a obecního rozpočtu. V tuto chvíli již nic nebrání tomu, abyste se na dokončenou cyklostezku přijeli podívat, klidně také můžete nasednout na kolo a novou cyklostezku si rovnou přijet vyzkoušet.

Cyklostezka podél opevnění Darkovice Cyklostezka podél opevnění Darkovice 

Cyklostezka podél opevnění Darkovice Cyklostezka podél opevnění Darkovice 

Cyklostezka podél opevnění Darkovice Cyklostezka podél opevnění Darkovice