Drobečková navigace

Úvodní stránka > Rozvoj obce > Projekty ROP MSK, OŽP a Přeshraniční spolupráce

Projekty ROP MSK, OŽP a Přeshraniční spolupráce

 

Projekt Přeshraniční spolupráce:

Trvalá spolupráce klíčem k budoucnosti

logo

Cílem projektu  je zintenzivnění úrovně spolupráce místních společností obcí Lyski a Darkovice  a posilování mezilidských kontaktů .

V rámci projektu se uskuteční tyto aktivity:

  1. Řízení projektu (od května do srpna 2016) - bude sestaven projektový tým složený ze zástupců obou obcí. Každý z nich bude mít konkrétně definované úkoly. Vedoucí partner (obec Lyski) vybral koordinátora projektu, kterému budou pomáhat odborníci v oblasti propagace nebo veřejných zakázek.
  2. Aktivita č. 2 „Společně hasíme pożary” (květen 2016) - problematika související s široce pojatou požární ochranou a bezpečností. V rámci aktivity se na obou stranách hranice uskuteční dva hasičské miniturnaje. Občané budou moci porovnat používanou techniku, hasičské techniky, uniformy apod. Hasiči se lépe seznámí, budou moci porovnat a zkvalitnit používané postupy. Všechny aktivity budou zaměřeny na zvýšení úrovně bezpečnosti.
  3. Aktivita č. 3 "Všechny děti jsou naše?” činnosti v rámci této aktivity jsou shodné s jejím názvem, tj. jsou zaměřeny na rozvoj nejmladších obyvatel našich obcí. V rámci aktivity se v červnu 2016 uskuteční tři akce (dvě v ČR, jedna v PR) zaměřené na integraci školních kolektivů. U příležitosti poslední akce bude uspořádána závěrečná konference projektu.
  4. Aktivita č. 4 „700 let Bogunic - společně poznáváme naši historii” (červenec 2016) - v rámci aktivity dojde k uspořádání akce u příležitosti 700. výročí vzniku části obce Bogunice. Je to velmi dobrá příležitost ke společnému poznávání historie našich sousedů a poznávání dávných tradic a zvyků.

http://lyski.pl/art,289,prezentacja-dzialan-w-ramach-projektu-trwala-wspolpraca-kluczem-do-przyszlosci

Výstavba nové základní školy Darkovice

logo


Výstavba nové základní školy Darkovice
Tento projekt je financován z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/05.01813

Popis projektu: 
Obec Darkovice je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Darkovice, příspěvkové organizace.  Základní  škola Darkovice poskytuje vzdělávání žáků 1. - 5. ročníku povinné školní docházky.
Předmětem projektu je výstavba nové základní školy v obci Darkovice obsahující prostory pro zajištění výuky a vzdělávání včetně prostor zázemí pro učitelský sbor a stravování, zpevněných ploch a stavby technické infrastruktury u předmětné novostavby.
Novostavba bude sloužit k výchově dětí a mládeže. Jedná se o stavbu pro školství a vzdělávání včetně dalších pomocných provozů.
Cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání u škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání prostřednictvím výstavby nové Základní školy v Darkovicích.
Hlavním důvodem výstavby nové základní školy jsou technické a prostorové nedostatky stávající budovy včetně nevhodného umístění objektu.

škola

Zázemí pro sportovce v obci Darkovice

logo


Tento projekt je financován z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013

Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/05.01825

Popis projektu:
Předmětem projektu je výstavba nového zázemí pro sportovce, kluby, spolky a sdružení včetně nezbytného sociálního zařízení, přístřešku a tribuny pro diváky, kuchyňky a úložného prostoru pro zabezpečení organizovaných aktivit v obci Darkovice.

Zázemí pro sportovce v obci Darkovice

Cyklostezka podél opevnění Darkovice

   logo

Cyklostezka podél opevnění Darkovice

V tomto roce byla zahájena realizace projektu Cyklostezka podél opevnění Darkovice. Tento projekt je spolufinancován z fondů EU, Regionálním operačním programem NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Celkové výdaje projektu činí 3 758 268 Kč. Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty v jižní části obce Darkovice, kde jsou dochovány bunkry z 2. světové války. V jednom z nich se nachází expozice vojensko-technických památek. Tato stezka bude dlouhá 1,38 km a měla by být dokončena na konci května příštího roku. Cílem projektu je zkvalitnění dopravní infrastruktury pro cyklisty a pěší, ale zároveň podpoření atraktivity lokality kolem muzea a bunkrů. Jelikož je stezka vedena mimo vozovku s automobily, dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti cyklistů a chodců. Stezka bude vhodná také pro méně pohyblivé občany a rodiče s dětmi a kočárky. Projekt navazuje na již vybudované zpevněné polní komunikace, cyklotrasy. O další realizaci projektu Vás budeme informovat.

V měsíci dubnu byly započaty stavební práce na projektu „Cyklostezka podél opevnění  Darkovice“ financovaného z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, jejíž trasa povede jižní částí obce Darkovice podél bunkrů z druhé světové války a napojí se na stávající síť cyklostezek Hlučínska. Současné práce se zaměřují na řešení svodu přebytečné dešťové vody z povrchu komunikace po celé délce trasy budoucí cyklostezky, následovat bude položení asfaltového povrchu. Předpokládané otevření cyklostezky pro veřejnost je plánováno na měsíc červen.

Cyklostezka podél historického opevnění v Darkovicích otevřena

Záměr obce Darkovice vybudovat cyklostezku, která by cyklisty, in-line bruslaře a další zájemce provedla okolím bunkrů z druhé světové války, dosáhl koncem června svého naplnění. Stavební práce byly k tomuto datu dokončeny, cyklostezka byla doplněna o dopravní značení a okolí krajnic bylo oseto trávou. Celý projekt výstavby cyklostezky protínající katastr obce Darkovice mezi silnicí Darkovice – Darkovičky a silnicí Darkovice –Vřesina byl financován kombinací prostředků poskytnutých z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 a obecního rozpočtu. V tuto chvíli již nic nebrání tomu, abyste se na dokončenou cyklostezku přijeli podívat, klidně také můžete nasednout na kolo a novou cyklostezku si rovnou přijet vyzkoušet.

 Cyklostezka podél opevnění Darkovice 

Cyklostezka podél opevnění Darkovice 

Cyklostezka podél opevnění Darkovice 

Cyklostezka podél opevnění Darkovice 

Cyklostezka podél opevnění Darkovice 

Cyklostezka podél opevnění Darkovice 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

TV Info kanál

Nová cisternová stříkačka pro hasiče

Dne 14.10.2013 byl našim hasičům slavnostně předán požární automobil - cisternová stříkačka LIAZ CAS 25 L, který byl pořízen z dotace, poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Kluby a spolky v obci
MSK.png


mapka_darkovice.gif

Mapa Darkovic

http://geoportal.gepro.cz/obce/darkovice

Malovaná mapa

Interaktivní malovaná mapa Opavsko

 

TV HLUČÍNSKO

www.hlucinsko.tv

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost stránek

400997