Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a cenové výměry

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a cenové výměry.

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o znaku a praporu obce a jejich užívání 25.9.1995
Vyhláška o udržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci 25.9.1995
Vyhláška o zachování klidu, zejména nočního 25.9.1995
Vyhláška, kterou se vydává požární řád obce 6.3.2002
Obecně závazná vyhláška plánu zimní údržby 14.11.2002
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích.doc 1.1.2011
Vyhláška č. 2 2012. k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností 7.12.2012
Vyhláška č. 1 2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ....

17.3.2015

 

OZV č. 1 2017 o nočním klidu.pdf

23.3.2017

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

Jednací řád zastupitelstva 

Oznámení, cenové výměry

TV Info kanál

Nová cisternová stříkačka pro hasiče

Dne 14.10.2013 byl našim hasičům slavnostně předán požární automobil - cisternová stříkačka LIAZ CAS 25 L, který byl pořízen z dotace, poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Kluby a spolky v obci
MSK.png


mapka_darkovice.gif

Mapa Darkovic

http://geoportal.gepro.cz/obce/darkovice

Malovaná mapa

Interaktivní malovaná mapa Opavsko

 

TV HLUČÍNSKO

www.hlucinsko.tv

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost stránek

400998