Darkovice
moravskoslezský kraj

Mapa

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a cenové výměry

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a cenové výměry.

Místní vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky vydané obcí Darkovice po 1.1.2022 jsou k nahlédnutí na: https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

 

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1 2019 psi.pdf

1.1.2020

OZV č. 3 2019 vstupne.pdf 1.1.2020

OZV č. 1 2020. veř. prostr. pdf, Příl. č. 1 k OZV č. 1 2020.pdf

7.3.2020

OZV č. 2 2020.pdf

28.12.2020
Nařízení č. 3 2020.pdf

28.12.2020

OZV č. 1 2021.pdf 1.1.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

Jednací řád zastupitelstva 

Oznámení, cenové výměry