Darkovice
moravskoslezský kraj

Mapa

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > ZŠ a MŠ > Mateřská škola > Základní informace

Základní informace

Název:
Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace
Adresa: Dlouhá 112/47, 747 17 Darkovicemš
Zřizovatel: Obec Darkovice

Ředitelka školy: Mgr. Helena Kalusková

IČ: 75027437
Telefon MŠ: 597 589 107
Telefon ZŠ: 597 589 122

E-mail: skoladarkovice@seznam.cz
Internet: http://zsdarkovice.webnode.cz/

Co nabízíme a upřednostňujeme v naší mateřské škole?

Filozofií naší školy je podporovat děti v rozvoji, poznávání a učení. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti se schopností řešit běžné životní situace, ve kterých se ocitají nebo, které je nevyhnutelně čekají. Osvojovat si potřebné dovednosti, návyky a postoje dle individuálních možností a schopností.
Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole je směřováno tak, aby doplňovalo rodinnou výchovu, úzce na ni navazovalo a podporovalo vše, co je pro dítě prospěšné.
Naše snažení ale nespočívá v tom, abychom děti přiváděly k určitým výkonům, ale ve vyrovnání jejich šancí, tzn., že každému dítěti v průběhu předškolního vzdělávání vytvoříme takové vzdělávací podmínky, aby mohlo postupně a dostatečně rozvíjet svůj talent a schopnosti, a aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo maximální možné úrovně rozvoje - předpoklady k dalšímu celoživotnímu vzdělávání a plnohodnotnému uplatnění ve společnosti.
Pevně věříme, že dítě, které se naučí už tak v útlém věku milovat přírodu, správně se chovat ve společnosti, uznávat osobnost kamaráda, ctít dospělé a uznávat jejich autoritu, poznávat krásu a kulturu země ve které žije – to dítě bude v dospělosti prospívat své zemi, bude si vážit národa, ze kterého vzešlo, bude si vážit a chránit její přírodu, tradice…

Jak toho chceme dosáhnout ?

 1. Máme vytyčené dlouhodobé vzdělávací cíle, které budeme naplňovat ŠVP pod
  názvem
  „ POZNÁVEJ SEBE, LIDI, OCHRAŇUJ PŘÍRODU“
  - Uvést děti do společenství lidí, a do pravidel soužití s nimi.
  - Založit elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na
  životní prostředí
  - Rozvíjet vnímavost dětí ke kulturním tradicím v obci - v souvislosti s ročním obdobím
 2. Specifikou naší školy je zařazování křesťanské výchovy do vzdělávání dětí. Křesťanská výchova úzce souvisí s mravní výchovou a podporuje i ekologické cítění dítěte, a ve svém souladu nám pomáhají rozvíjet sociální cítění dětí, rozšiřovat znalosti
  o přírodě, povědomí o tradicích a zvycích v naší obci, o tom, jak žili naši předkové a jak žijeme dnes
 3. Dbáme na vkusnou úpravu a vybavenost prostředí školy a školní zahrady -
  bezpečnost, zdravotní nezávadnost
 4. Celoročně nabízíme dětem i rodičům zajímavé a pestré aktivity
 5. Děti cíleně vedeme v oblasti „Enviromentální výchovy“ a „Prevenci sociálně -
  patologických jevů“
 6. Upřednostňujeme cesty důvěry a vzájemné spolupráce s rodiči a ostatními partnery
  školy
 7. Dbáme na dostatečnou informovanost o veškerém dění a vzdělávacím programu
 8. Vytváříme podmínky k práci s integrovanými dětmi a dětmi s OŠD
 9. Nabízíme nadstandardní aktivity – kroužek keramiky pro děti a jejich rodiče,
  „Angličtinu pro nejmenší“, plavecký výcvik
 10. Nabízíme přátelské prostředí, ochotu naslouchat, respektovat názory druhého