Darkovice
moravskoslezský kraj

Mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > ZŠ a MŠ > Základní škola

Základní škola

Název: Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace
Adresa: U Kluziště 381/8, 747 17 Darkovice
Zřizovatel: Obec Darkovice
Ředitelka školy: Mgr. Helena Kalusková

ZŠ  v roce 2016.jpg

IČ: 75027437
Telefon MŠ: 597 589 107
Telefon ZŠ: 597 589 122
E-mail: skoladarkovice@seznam.cz
Internet: http://zsdarkovice.webnode.cz/

Bývalá základní škola (do konce šk. r. 2016)

Název: Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace
Adresa: Dlouhá 112/47, 747 17 Darkovice
Zřizovatel: Obec Darkovice
Ředitelka školy: Mgr. Helena Kalusková

ZŠ-pohled 1.jpg

Školní rok 2010/2011

1 .- 5. ročník

1.třída – 12 žáků – vyučuje Mgr. Helena Kalusková
2.třída – 11 žáků – vyučuje Bc. Danuše Kupková
3.třída – 14 žáků – vyučuje Mgr.Vlasta Plačková
4.třída – 10 žáků – vyučuje Mgr. Ivana Wilpertová
5.třída – 8 žáků – vyučuje Bc. Eva Jaborská

celkem - 55 žáků
Udělena výjímka z počtu žáků

školní družina - 1 oddělení (kapacita 25 žáků)

1 oddělení - 25 žáků - Veronika Poštulková - vychovatelka školní družiny - zkrácený úvazek

Správní zaměstnanci:
Jarmila Kremserová - školnice v ZŠ
Monika Bachová - výdej stravy v ZŠ

Školní jídelna byla z důvodu rekonstrukce MŠ zrušena k 30.6.2005 a od 1.9.2007 je dovážena strava ze ŠJ při ZŠ Hornická Hlučín

Historie

První zmínky o škole v Darkovicích – rok 1866 – kronika.
1965 - 1966 – generální oprava budovy školy.
1966 - 1967 významné jubileum – 100 let školy.
U příležitosti 100 let školy se sjíždí na oslavu mnoho hostů a významných osobností, bývalých učitelů, apod.
Byla odhalena pamětní deska občanům obce na památku jejich práce a pomoci při výstavbě a generální opravě školy.

100 let školy

Současnost

Od roku 1990 mohly školy v České republice dle zákona 564/1990 Sb., žádat o udělení právní subjektivity. Do jisté míry to je zlomový bod a lze říci, že jedna z nejpodstatnějších změn v polistopadové transformaci školství.
Právní subjektivita umožňuje školám svobodněji se rozhodovat, ale také na  ně klade vysoké nároky, zejména pak na ředitele. Zákon č. 284/2002 sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ukládá v § 24 odst. 4  - obci nebo kraji, který je zřizovatelem školy, která nemá právní subjektivitu – zajistit změnu oprávní formy do 1.1.2003
Zastupitelstvo obce Darkovice na základě usnesení č. 9/2002 ze dne 3.10.2002 vydává zřizovací listinu:
Základní škola Darkovice, okres Opava, příspěvková organizace
sídlo organizace: Dlouhá 112/47, 747 17 Darkovice
Od 1.1.2005 se mění název zařízení:
Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace

Vzdělávání

Ve škole probíhá výuka podle projektu – Základní škola 1. -4. třída, 1. třída – ŠVP – „Škola pro život – škola pro všechny“. Škola má vypracován svůj školní vzdělávací program. Hlavním cílem bude především u dětí rozvíjet dovednosti a postoje potřebné pro běžný lidský život, jako jsou například dovednosti efektivně komunikovat a spolupracovat, dovednosti informace vyhledávat, porovnávat, třídit, různě je kombinovat, vhodně je používat v různých souvislostech, apod.
K výuce jsou využívány učebnice nakladatelství:
Alter
Nová škola
Fortuna
SPN, atd
Nápravám poruch učení se věnuje Bc. Danuše Kupková a Eva Jaborská