Menu
Obec Darkovice
Darkovice

Myslivecké sdružení OREL

Myslivecké sdružení OREL Darkovice - Darkovičky

V okrese Opava, malebné krajině Hlučínska, se rozprostírá na KÚ obcí Darkovic a Darkoviček honitba, kterou myslivecky obhospodařuje MS Orel Darkovice-Darkovičky, jehož členy tvoří především myslivci obou obcí.

Samotné MS Orel bylo založeno ve stávající podobě v roce 1992. Počátky mysliveckého života v obou obcích však sahají až do 50. let minulého století, kdy zde myslivost prováděli kupříkladu p. Karel Kalus, či Augustin Kusý-první myslivecký hospodář z Darkovic, z Darkoviček pak  p. Stoklasa, p. Pudich a další.

Dnes, po uvedení honitby do souladu s novým zákonem,  obhospodařuje MS Orel za úplatu honitbu HS Darkovice, Darkovičky. MS hospodaří na výměře o rozloze 726,7ha, která je převážně polní honitbou se zastoupením lesa a vodní plochy, nabízí se zde zvěři vhodné podmínky, které se snaží MS ve spolupráci s OÚ Darkovice vylepšit , zvláště nyní po dokončení komplexních pozemkových úprav. Díky obětavosti, ale i připravenosti OÚ a MS se již na podzim r.2003 realizovala jedna z prvních částí biokoridoru a bylo vysazeno 4000 stromů a stejné množství keřů. V dalších etapách realizace biokoridoru se počítá s propojením lesních partií na východ i západ KÚ Darkovic, takže zvěř bude mít dostatek krytiny, potravní nabídky, přičemž se ani neopomnělo na okusové dřeviny.

V honitbě je zastoupena především zvěř srnčí, černá jí jen prochází. Povzbudivé jsou i zvyšující se stavy zvěře drobné, především bažanta obecného /jistě díky i sousední bažantnici a tlumení zvěře škodící myslivosti/ a zajíce polního.

Činnost MS Orel je zaměřena zcela jednoznačně na ochranu flory a fauny pro další generace. Myslivci, ač si to málo kdo uvědomuje, byli vlastně prvními ochránci přírody, proto i činnost dnešních MS se většinou s prací ochrany přírody  překrývá.

MS Orel, kromě pytláctví, se potýká i s rušením zvěře v honitbě v době hnízdění, ale především v období strádání, kdy turisté, často mladíci na terénních motocyklech, ale v posledních letech také skupinky jezdců na koních, doslova štvou zvěř z jedné strany honitby na druhou. MS rovněž každoročně věnuje spoustu času opravě mysliveckých zařízení a přeléčení zvěře spárkaté.

Náplní práce MS je i úklid honitby po zimě, kde v různých částech honitby lze nalézt spoustu odpadků, které je nutno odklidit, a právě nebýt lásky k přírodě, nikdo by si takového koníčka nezvolil.

MS do budoucna počítá s vylepšováním podmínek, především pro drobnou zvěř, zvláště vysazováním dalších remízů a obnovováním vodních zdrojů. Také se chce zapojit do kynologických akcí pořádaných OMS Opava.

Právo myslivosti v současnosti v MS vykonává 27 myslivců a praxi má 1 adept. Z toho však řada myslivců, díky různým okolnostem a zdravotnímu stavu, se již nemůže plně věnovat svému koníčku, což klade mnohem větší nároky na zbývající členy MS, proto také myslivci věnují nemálo času práci se školní mládeží, aby si vychovali své nástupce.

Myslivcikrmítkoposedbažant

Kontakty na MS Orel

  • myslivecký hospodář: A. Klimeček, tel.: 725 569 253
  • předseda  MS: P. Jiří Tvrdý, tel.: 731 614 571

Hlášení rozhlasu

Mobilní rozhlas

Úřad v mobilu
Zobrazit nástěnku

TV Hlučínsko

Partnerská obec Lyski

Obec Lyski - erb

Obec Lyski se nachází v okrese Rybnik. Součástí obce Lyski je řada okolních osad. Více se dozvíte na www.lyski.pl

Geoportál