Menu
Obec Darkovice
Darkovice

Projekt - Klání hasičů v obcích Lyski a Darkovice

logo_cz_pl_eu_ers

 1. Název projektu – Klání hasičů v obcích Lyski a Darkovice
 2. Název programu - INTERREG V-A Česká republika – Polsko / Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 3. Celkové náklady projektu – 12825,00 euro,
 4. Hodnota spolufinancování z EFRR – 11627,50 euro,
 5. Harmonogram realizace projektu – 2020 - 2021
 6. Hlavní cíl projektu – Cílem projektu byl zintenzívnění míry spolupráce v oblasti bezpečnosti a požární ochrany na území obcí Lyski a Darkovice. Specifickými cíli jsou pak: propagace myšlenky přeshraniční spolupráce, péče o místní, zintenzívnění integrace obyvatel obou obcí, pobízení k občanským aktivitám.
 7. Klíčové aktivity projektu:
 • a. Řízení projektu
 • b. "Hasičské závody"
 • c. "Mladý hasič"
 • d. "Vyhodnocení projektu"

Hlášení rozhlasu

Mobilní rozhlas

Úřad v mobilu
Zobrazit nástěnku

TV Hlučínsko

Partnerská obec Lyski

Obec Lyski - erb

Obec Lyski se nachází v okrese Rybnik. Součástí obce Lyski je řada okolních osad. Více se dozvíte na www.lyski.pl

Geoportál