Menu
Obec Darkovice
Darkovice

Projekt - Turisto najdi i nás

logo_cz_pl_eu_rgb

Zde je realizován projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

Název projektu: Turisto najdi i nás

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002583

Harmonogram realizace projektu: 01.07.2020 – 30.06.2021(po schválené změně do 30.11.2021)

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je především využití kulturních zdrojů s cílem zvýšení návštěvnosti společného území, a tím i podpora zaměstnanosti, včetně na to navazujícího vzniku nových pracovních příležitostí v dotčeném území. Obnovením turistických zajímavostí (rekonstrukce kaplí v Bogunicích, PL a Darkovicích, CZ), které mají kulturně náboženský charakter, chceme doplnit nabídku našich zajímavostí.

Chceme také naše zajímavosti inventarizovat a setřídit, aby bylo možné v budoucnu tvořit další turistické stezky. V tomto projektu chceme vybrat nejatraktivnější zdroje, plánujeme vybrat ty, které se kromě zajímavé architektury (nebo krajinného rázu) budou také odvolávat k nejzajímavějším pověstem či legendám. Takto si vytvoříme rejstřík zajímavostí, což bude ve spojení s atraktivně pořízenou fotografickou databází významnou turistickou výhodou.

Přímými uživateli budou návštěvníci obcí Lyski a Darkovice, zejména víkendoví a jednodenní turisté. Chceme přilákat turisty, kteří hledají něco jiného, atypického, kteří již navštívili atrakce tzv. vysoké kultury a hledají folklór, něco, co nás formovalo, co mělo vliv na náš region.

Klíčové aktivity projektu:

1. Řízení projektu 01.07.2020 - 30.06.2021

2. Inventarizace turistických zdrojů 01.10.2020 - 30.04.2021 - bude uskutečněna akce související se sepsáním místních pověstí a legend spjatých s našimi objekty. Budou vybrány nejatraktivnější objekty, na jejichž základě se budeme snažit přilákat návštěvníky do obou obcí.

3. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 03.08.2020 - 30.06. 2021 - v rámci aktivity dojde k rekonstrukci dvou kaplí - v Bogunicích (PL) a Darkovicích (CZ),včetně uspořádání okolního terénu. U obou objektů budou namontovány nasvícené informační tabule.

4. Zvýšení atraktivity turistických objektů 01.01.2021 - 30.06. 2021, v rámci aktivity se zaměříme na zvýšení atraktivity našich objektů a turistických zdrojů a jejich zpřístupnění. Budou využity materiály shromážděné v rámci aktivity č. 2. Bude zpracována databáze fotografií a publikace. Kromě toho budou uspořádána slavnostní otevření zrekonstruovaných objektů.

Partneři projektu:

Dotace logo Lyski

Vedoucí partner: Gmina Lyski

Dotace logo Darkovice

CZ projektový partner: Obec Darkovice

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celkové výdaje projektu: 39 183,24 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 33 305,74 EUR

Soutěž pro děti:

V rámci projektu se můžou vaše děti zúčastnit soutěže „Turisto najdi i nás“.

Publikace:Turisto najdi i nás

V každé příhraniční oblasti se prolínají kultury, společnosti, tradice a zvyky. Je to specifická směsice, mozaika různých prvků minulosti, které způsobují, že dané území má své charakteristiky a podmínky. Nejvýznamnějším prvkem každé kultury jsou lidé, jejich chování, víra, obyčeje, tra­dice, naděje a obavy. To, co nás motivuje k práci, je zájem poznat nejen vzdálené kontinenty, jak tomu bylo v dávných dobách, ale i sousedy, kteří mluví trochu jinou řečí.

Projekt „Turisto najdi i nás” je další ukázkou úspěšně zrealizovaného projektu, v jehož rám­ci spolupráce obyvatel obcí Darkovice a Lyski vyústila oživeným rozvojem příhraničního území. Doufáme, že naše aktivity přilákají turisty a návštěvníky, kteří se přesvědčí, že „naše malé vlasti” stojí za návštěvu. Víme také, že každý, kdo nás navštíví, se přestane na naše území dívat jako na průmyslovou oblast plnou kouře, a seznámí se s půvabnými zákoutími tzv. „zeleného příhraničí”.

V rámci projektu byla vydaná dvojjazyčná publikace "Turisto najdi i nás". Na níže uvedených odkazech si můžete prohlédnout tuto publikaci i fotogalerii nejzajímavějších turistických a sakrálních objektů z obce Darkovice a Gminy Lyski.

Hlášení rozhlasu

Mobilní rozhlas

Úřad v mobilu
Zobrazit nástěnku

TV Hlučínsko

Partnerská obec Lyski

Obec Lyski - erb

Obec Lyski se nachází v okrese Rybnik. Součástí obce Lyski je řada okolních osad. Více se dozvíte na www.lyski.pl

Geoportál