Menu
Obec Darkovice
Darkovice

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Výběrové řízení - samostatný knihovník/ samostatná knihovnice v obcích Hať, Darkovice a Vřesina

s nástupem od 1.8.2023

Starosta obce Hať vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 

pracovního místa na funkci samostatného knihovníka/knihovnice 

Obecní knihovny v obci Hať, Darkovice a Vřesina 

s nástupem od 01.08.2023 

 

Rámcová náplň práce: 

 

základní knihovnické služby 

meziknihovní výpůjční služba 

elektronická evidence knih 

správa internetových stránek knihovny 

správa prostor knihovny 

příprava a organizační zajištění všech akcí knihovny spolupráce se školskými zařízeními 

 

Požadavky: 

 

znalost knihovního zákona č. 257/2001 Sb., 

středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, VOŠ nebo VŠ (v oboru informační služby, knihovnictví, český jazyk a literatura výhodou) 

odpovídající všeobecný rozhled, znalost historie 

počítačová a informační gramotnost - práce s internetem, znalost programů MS Office 

dobré komunikační a organizační schopnosti, příjemné vystupování 

aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota se dále vzdělávat – samostatnost, spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita 

morální bezúhonnost 

znalost práce s knihovnickým systémem Clavius výhodou 

vlastní iniciativa (organizování besed, přednášek, čtení pro děti atd.) 

 

řidičský průkaz skupiny B. 

 

Nabízíme: úvazek 0,8 - platové zařazení dle platných platových předpisů 

 

Náležitosti přihlášky: 

 

jméno, příjmení, popř. titul uchazeče; 

datum a místo narození uchazeče; 

státní příslušnost uchazeče; 

místo trvalého pobytu uchazeče (adresa současného bydliště, pokud je odlišné od místa trvalého pobytu); 

číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; 

telefonický kontakt a emailovou adresu; 

datum a podpis uchazeče 

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: 

 

vlastní návrh konceptu oživení služeb poskytovaných knihovnou v obci Hať - Darkovice – Vřesina v rozsahu jedné normostrany A4 

 

strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech; 

kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; 

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); 

souhlas se zpracováním osobních údajů podle 101/2000 Sb. Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

 

Uzávěrka pro doručení přihlášek: čtvrtek 13.04.2023 do 10:00 hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou. 

 

Způsob a místo doručení přihlášek: 

osobně doručit na podatelnu Obecního úřadu Hať, Lipová 86, Hať, 

zasláním na adresu: Obec Hať, Lipová 86, Hať, 

• přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení knihovna". 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. 

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu. Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni telefonicky či e-mailem k účasti na výběrovém řízení k osobnímu pohovoru před výběrovou komisí. 

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány. 

V Hati dne 24.03.2023 

Martin Badura, v.r. Starosta obce

 

Výběrové řízení (102.38 kB)

Přílohy

SOU_Hat ine23032411400.pdf

SOU_Hat ine23032411400.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,38 kB
Datum vložení: 31. 3. 2023 5:57
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2023 6:01

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní rozhlas

TV Hlučínsko

Partnerská obec Lyski

Obec Lyski - erb

Obec Lyski se nachází v okrese Rybnik. Součástí obce Lyski je řada okolních osad. Více se dozvíte na www.lyski.pl

Geoportál