Menu
Obec Darkovice
Darkovice

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Ústava České republiky

ústavní zák. č. 1/1993 Sb.
SearchResult.aspx?q=1/1993+&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 44,38 kB

Listina základních práv a svobod

usnesení č. 2/1993 Sb.
SearchResult.aspx?q=2/1993&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 44,38 kB

O svobodném přístupu k informacím

zákon č. 106/1999 Sb.
SearchResult.aspx?q=106/1999&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 45,69 kB

O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 227/2000 Sb.
SearchResult.aspx?q=227/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 46,08 kB

Správní řád

zákon č. 500/2004 Sb.
SearchResult.aspx?q=500/2004&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 44,21 kB

O obcích

zákon č. 128/2000 Sb.
SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 45,32 kB

O obcích - změny z r. 2012

zákon č. 72/2012 Sb.
SearchResult.aspx?q=72/2012&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 54 kB

O evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 133/2000 Sb.
SearchResult.aspx?q=133/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 45,69 kB

O místních poplatcích

zákon č. 565/1990 Sb.
SearchResult.aspx?q=565/1990&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 47,32 kB

O přestupcích

zákon č. 200/1990 Sb.
SearchResult.aspx?q=200/1990&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 49,4 kB

Stavební zákon

zákon č. 183/2006 Sb.
SearchResult.aspx?q=183/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 47,19 kB

Občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb.
SearchResult.aspx?q=89/2012&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 42,98 kB

O obchodních společnostech a družstvech

zákon č. 90/2012 Sb.
SearchResult.aspx?q=90/2012&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 43,12 kB

O ochraně osobních údajů

zákon č. 101/2000 Sb
SearchResult.aspx?q=101/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 54,14 kB

O veřejných zakázkách

zákon č. 134/2016 Sb.
SearchResult.aspx?q=134/2016&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 44,34 kB

O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 250/2000 Sb.
SearchResult.aspx?q=250/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 61,97 kB

... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

zákon č. 14/2017 Sb.
SearchResult.aspx?q=14/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Typ souboru: dokument, Velikost: 46,16 kB

Hlášení rozhlasu

Mobilní rozhlas

Úřad v mobilu
Zobrazit nástěnku

TV Hlučínsko

Partnerská obec Lyski

Obec Lyski - erb

Obec Lyski se nachází v okrese Rybnik. Součástí obce Lyski je řada okolních osad. Více se dozvíte na www.lyski.pl

Geoportál